Killarna

Vill ni vara en del av förändringen? Ögonblicksteatern erbjuder workshops där vi skapar en gemensam upplevelse och tar ett aktivt steg!

#metoo har synliggjort de omfattande problem med kränkningar och övergrepp som finns inom alla yrkesgrupper och utbildningar. Det är hög tid för förändring på riktigt! Vad ska vi göra för att #metoo inte ska behöva uppstå igen? Hur går vi vidare? Låt oss förändra dessa destruktiva normer kring maskulinitet!

Vi erbjuder nu workshops med scener ut föreställningen som en del av det viktiga arbete vi alla har framför oss. Scenerna blir utgångspunkt för samtal om maskulinitetsnormer och hur vi kan förändra dessa och förebygga kränkningar och sexuella övergrepp.

Ögonblicksteatern har många års erfarenheter av arbete med normkritiska perspektiv, mångfald och frågor kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna. Vi belyser problem genom att presentera alternativ. Det gör vi genom att producera föreställningar som speglar en annan verklighet än den vi vanligen ser presenterad. Därtill erbjuder vi workshops och arbetsmaterial att jobba vidare med.

Killarna och #metoo (291,9 KB)

Liten som en myra, mäktig som en val

Om du var ett annat djur, vilket djur skulle du vara då!? En workshop som med enkla medel vill väcka skaparlust, nyfikenhet, medvetenhet och inspiration. Vi kommer att göra teaterlekar på golvet, och genom några kreativa övningar skapa vårt eget djur, ett verkligt eller ett fantasi, prata om dess egenskaper och ta det på en resa.  Passet kommer också ge plats till reflektion kring föreställningen och människans plats i naturen, vill stimulera intresse för upplevelser och kunskap och inspirera till handling för att ta hand om vår jord.


90 min ( 2 x 40 min + ca10 min paus )

max 30 deltagare i lågstadiet tillsammans med sina lärare

SKAPANDE SKOLA

För vårterminen 2020 har Ögonblicksteatern material som behandlar maskulinitetsnormer (13-15 år), familj och olika typer av familjekonstellationer (5-8 år) samt miljö och natur (7-10 år) som skolor kan använda i projekt för Skapande skola. 

För arrangörer

Kontakt:
ingunn@ogonblicksteatern.se

090 - 14 00 14