Killarna

Vill ni vara en del av förändringen? Ögonblicksteatern erbjuder workshops där vi skapar en gemensam upplevelse och tar ett aktivt steg!

#metoo har synliggjort de omfattande problem med kränkningar och övergrepp som finns inom alla yrkesgrupper och utbildningar. Det är hög tid för förändring på riktigt! Vad ska vi göra för att #metoo inte ska behöva uppstå igen? Hur går vi vidare? Låt oss förändra dessa destruktiva normer kring maskulinitet!

Vi erbjuder nu workshops med scener ut föreställningen som en del av det viktiga arbete vi alla har framför oss. Scenerna blir utgångspunkt för samtal om maskulinitetsnormer och hur vi kan förändra dessa och förebygga kränkningar och sexuella övergrepp.

Ögonblicksteatern har många års erfarenheter av arbete med normkritiska perspektiv, mångfald och frågor kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna. Vi belyser problem genom att presentera alternativ. Det gör vi genom att producera föreställningar som speglar en annan verklighet än den vi vanligen ser presenterad. Därtill erbjuder vi workshops och arbetsmaterial att jobba vidare med.

Killarna och #metoo (291,9 KB)

Vahák

Ögonblicksteatern har skapat ett Skapande skola-material för scenkonstverket Vahák som består av två delar: en film som följer arbetet med scenkonstverket Vahák och visar hur en kan arbeta med scenkonst som aktivism (ca 30 minuter), samt ett praktiskt workshopmaterial.

Projektet Vahák lyfter frågor kring sexualitet, könsidentiteter, etnisk tillhörighet och känslan av att ha en dubbel minoritetsidentitet. I vårt arbete har vi inspirerats av Queering Sápmi som är ett intervju- och konstprojekt med syfte att lyfta unga queersamiska berättelser.

Kontakta Elinn Bolonassos för mer information.

SKAPANDE SKOLA

Under 2018 har Ögonblicksteatern material som behandlar maskulinitetsnormer (13-15 år), scenkonst som aktivism (13-15 år), familj och olika typer av familjekonstellationer (5-8 år) samt miljö och natur (7-10 år) som skolor kan använda i projekt för Skapande skola. 

För arrangörer

Kontakt:
ingunn@ogonblicksteatern.se
elinn@ogonblicksteatern.se
090 - 14 00 14