Workshop #metoo

#metoo – vad gör vi nu?

Vill ni vara en del av förändringen? Ögonblicksteatern erbjuder workshops där vi skapar en gemensam upplevelse och tar ett aktivt steg! 

#metoo har synliggjort de omfattande problem med kränkningar och övergrepp som finns inom alla yrkesgrupper och utbildningar. Det är hög tid för förändring på riktigt! Vad ska vi göra för att #metoo inte ska behöva uppstå igen? Hur går vi vidare? Låt oss förändra dessa destruktiva normer kring maskulinitet!

Med föreställningen KILLARNA visar Ögonblicksteatern en alternativ maskulinitet. Vi erbjuder nu workshops med scener ut föreställningen som en del av det viktiga arbete vi alla har framför oss. Scenerna blir utgångspunkt för samtal om maskulinitetsnormer och hur vi kan förändra dessa och förebygga kränkningar och sexuella övergrepp. 

Ögonblicksteatern har många års erfarenheter av arbete med normkritiska perspektiv, mångfald och frågor kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna. Vi belyser problem genom att presentera alternativ. Det gör vi genom att producera föreställningar som speglar en annan verklighet än den vi vanligen ser presenterad. Därtill erbjuder vi workshops och arbetsmaterial att jobba vidare med.

VI ERBJUDER TVÅ WORKSHOPS

2 TIMMAR:
Korta scener ur föreställningen, diskussioner och arbete tillsammans i workshop.
Kostnad: 10 000 SEK

4 TIMMAR:
Scener ur föreställningen, diskussioner samt längre tid för workshop.
Kostnad: 17 000 SEK

Vid resor tillkommer reseersättning, boende vid behov och eventuellt traktamente

SKÅDESPELARE OCH WORKSHOPLEDARE: Stefan Andersson och Emil Grudemo El Hayek

För arrangörer

Ladda ner arrangörsinfo som pdf

För mer information, kontakta Ingunn Grande, 090-14 00 14, ingunn@ogonblicksteatern.se