Tio ord kan vara ett liv

Scenkonsten ska spegla verkligheten sägs det, men vems verklighet?

Ögonblicksteatern vill visa nya berättelser och bilder av verkligheten. Vi vill på så sätt bidra till en ökad öppenhet, tolerans och förståelse mellan människor. Först när andra verkligheter visas kan vi tro att en annan verklighet är möjlig.

Vår vision är att Alla människor är öppna för varandras
verklighet och upplever allas lika värde
. Det känns viktigare nu än någonsin, så som världen ser ut i dag, med många människor på  flykt, ökad rasism och främlingsfientlighet.

Inför projektet Tio ord kan vara ett liv, som vi hoppas få jobba med under 2018, har vi haft en förstudie från hösten 2016 till slutet av april 2017. Tillsammans med Mansour Salti tror Ögonblicksteatern att upplevelse  skapar inlevelse, och att teater därför är en mycket bra metod för interaktion och integration.

Under denna förstudie har Ögonblicksteatern tillsammans med Mansour utforskat olika metoder som kan passa de ungdomar vi ska jobba med. De flesta workshops ägde rum i Ögonblicksteaterns lokaler, men några arrangerades på asylboenden, fritidsgårdar och andra ställen med unga.

Namnet på förstudien är från Mansours workshopidé där varje individ i en grupp med tio ungdomar väljer varsitt ord och sedan utforskar hur de kan förklara detta ord för de andra genom rörelse, ljud, dans, målning, poesi.

Tio ord kan vara ett liv (306,3 KB)

Sponsorer