KILLARNA tog hem Årets brott 

Motivering till nomineringen Årets brott:

"Killarna visar att ett systerskap mellan män är möjligt. En närmast utopisk skildring av hur männens liv tillsammans skulle kunna se ut efter heteronormens och machokulturens död.

En finstilt och lyhörd relationsskildring där det outtalade många gånger pratar högre än det som uttalas och där det vardagliga blir ett starkt ramverk som ger trovärdighet.

Oväntade djup öppnas i denna föreställning där det som visas borde vara självklart. Normkreativiteten visar sig i hur föreställningen skaver mot våra slentrianmässiga och invanda idéer om sakernas, och framför allt könsrollernas, tillstånd. Föreställningen visar på en konstnärlig radar och en känslighet för samtidens brännande frågor."

Scenkonstgalan

Scenkonstgalan är en årligt återkommande gala som lyfter grupper, konstnärer, föreställningar och initiativ från scenkonstfältet. Scenkonstgalan 2017 är den fjärde galan i ordningen och görs av Scenkonstguiden. Årets tema är stjärnor och juryn nominerade scenkonst från norr till syd.